Andelsboligforeningen Peder Skrams Gård består af 27 andelslejligheder og 3 erhvervsandele. Den er beliggende på Gammelholm i København, og fordeler sig over Herluf Trolles Gade 2, 1052 København K og Peder Skrams Gade 1, 1054 København K

 

Ejendommen Heibergsgade 10-12 / Peder Skrams Gade 1 / Herluf Trolles Gade 2 blev opført i 1879 af en murermester Weber. Huset fordeler sig med kælder samt fem etager og hele matriklen drives som andelsboligforeningen Peder Skrams Gaard. Gennemgående for ejendommens kælder- og stueetage samt førstesalen er, at de er kvaderfuget. En kort beskrivelse begynder fra Herluf Trolles Gades 10 fag brede facade, hvoraf de to midterfag er i fremspring gennem første, anden og tredje sal. Derefter følger den kun tre fag smalle facade mod Heibergsgade, hvis fag ligeledes er i fremspring fra første til tredje sal. Et skråt hjørnefag forener facaden mod Peder Skrams Gade, der er bygget over ni fag.

Læs mere om bygningen på www.indenforvoldene.dk


De to gader

Peder Skrams Gade blev anlagt i 1860erne som en af Ferdinand Meldahls ni gader, der opstod på Gammelholm efter flåden var flyttet til Holmen. Gaden har navn efter admiralen Peder Skram (ca. 1500-1581), der var den danske flådes øverstkommanderende i årene 1563-1564.

Herluf Trolles Gade har navn efter admiralen og rigsråden Herluf Trolle (1516-1565), der sammen med sin kone, Birgitte Gøye (ca. 1511-1574), i 1565 grundlagde Herlufsholm Kostskole ved Næstved.

Ejendom og gård

Se flere billeder af ejendommen og gårdmiljøet.

Se galleri

Nyhavn

Peder Skrams Gaard ligger ved Nyhavn.

Se galleri